The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 1995

531 tot 540 van 622
1 ... 61 ... 121 ... 181 ... 241 ... 311 ... 371 ... 431 ... 491 ... 511   521   531   541   551 ... 621

531   Artikel: Schokken op de arbeidsmarkt
C.N. Teulings in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 80 (1995), p. 862-
532   Hoofdstuk: Solidariteit en uitsluiting: De keerzijden van een en dezelfde medaille
C.N. Teulings in: Sferen van integratie: Naar een gedifferentieerd allochtonenbeleid (1995)
533   Artikel: The wage distribution in a model of the assignment of skills and jobs
C.N. Teulings in: Journal of Political Economy, Vol. 103 (1995), p. 180-215
534   Hoofdstuk: Evaluation of interest randomness for pension valuation
L. Teunen, M.J. Goovaerts in: Transactions of the 25th International congress of actuaries (1995), p. 689-709
535  download 476674 Rapport: De invloed van medezeggenschapsorganen op de invoering van nieuwe technologie in bedrijven
K.G. Tijdens (1995)
536   Hoofdstuk: De kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in het bankwezen 1968-1993
K.G. Tijdens in: Naar volwaardige werkgelegenheid? (1995), p. 179-191
537   Hoofdstuk: De SBC '92 en sekssegregatie
K.G. Tijdens in: Beroepenclassificatie, luxe of noodzaak? (1995), p. 42-45
538   Hoofdstuk: De sociale aspecten van automatisering
K.G. Tijdens in: Methoden, technieken & analyses voor personeelsmanagement (1995), p. 201-214
539  download 476675 Rapport: Doorstroomkansen van vrouwen en mannen bij Akzo Nederland, onderzoek voor de Commissie Gelijke Behandeling van de Centrale Ondernemingsraad Akzo Nederland
K.G. Tijdens (1995)
540  download 507861 Artikel: Huishoudelijke hulp en huishoudtechnologie, strategieen van vrouwen om tijd te besparen bij huishoudelijke arbeid?
K.G. Tijdens in: Mens en Maatschappij, Vol. 70 (1995), p. 203-219