The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 1995

251 tot 260 van 621
1 ... 61 ... 121 ... 181 ... 231   241   251   261   271 ... 301 ... 371 ... 431 ... 491 ... 551 ... 621

251   Artikel: De betekenis van elektronische markten voor het bedrijfsleven
M.W. de Jong, K.J. Oosterling in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 3 (1995), p. 39-46
252   Artikel: De betekenis van elektronische markten voor het bedrijfsleven
M.W. de Jong in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 3 (1995), p. 39-46
253   Hoofdstuk: Cao en algemeen verbindendverklaring
R.H. van het Kaar in: Instituties van de arbeidsmarkt, een retrospectieve studie (1995), p. 11-51
254   Boek: De juridische organisatie van de onderneming
R.H. van het Kaar, A.F.M. Dorresteijn (1995)
255   Artikel: Instemmingsplichtig besluit; door OR gevraagde voorziening na belangenafweging afgewezen, bespreking van pres. Rb. Arnhem 4 juli 1995
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 10 (1995), p. 275-
256   Artikel: Instemmingsplichtig besluit; uitbreiding van bevoegdheden; de OR en het BW, bespreking van Ktg. Roterdam 20 december 1993 en Rb. Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994, nr. 248
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 10 (1995), p. 21-22
257   Artikel: Medezeggenschapsrechten na juridische fusie, bespreking van pres. Rb. Leeuwarden 9 februari 1995
R.H. van het Kaar in: Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vol. 1995 (1995), p. 13-14
258   Artikel: Medezeggenschapsrechten na juridische fusie, bespreking van pres. Rb. Leeuwarden 9 februari 1995
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 10 (1995), p. 129-130
259   Boek: Ondernemingsraad en vertrouwenscommisaris
R.H. van het Kaar (1995)
260   Artikel: Onderzoek: OR wil meer invloed, maar gebruikt die niet altijd
R.H. van het Kaar in: OR informatie (1995), p. 30-33