The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 1991

31 tot 40 van 43
1   11   21   31   41

31   Rapport: Eindrapport OZV 1985-1991
H. Maassen van den Brink, M. Wegelin (1991)
32   Rapport: Evaluatierapport 1989-1990
H. Maassen van den Brink, M. Wegelin (1991)
33   Rapport: Onderzoekers over het OZV: resultaten van een vragenlijstonderzoek
H. Maassen van den Brink (1991)
34   Hoofdstuk: The development of emotional understanding.
A.S.R. Manstead in: Fundamentele Sociale Psychologie (1991), p. 5-26
35  download 186816 Hoofdstuk: Het EG-vervoerbeleid vanuit Nederlands perspectief: vragen en antwoorden
J.B. Polak, F.A.P. Mulder in: Nederland en het EG-vervoerbeleid: een verkenning van de positie van Nederland in de Europese gemeenschap en het in de jaren negentig te voeren beleid (1991), p. 9-15
36   Boekredactie: Nederland en het EG-vervoerbeleid: een verkenning van de positie van Nederland in de Europese Gemeenschap en het in de jaren negentig te voeren beleid
J.B. Polak, F.A.P. Mulder (1991), p. 168
37   Artikel: Information asymmetries and initial public offers: recent developments
W.P. Rees in: Working papers in accounting & finance, Vol. 31 (1991)
38   Artikel: Additive Representation for Equally Spaced Structures
P.P. Wakker in: Journal of mathematical psychology, Vol. 35 (1991), p. 260-266
39   Artikel: Additive Representations on Rank-Ordered Sets. I. The Algebraic Approach
P.P. Wakker in: Journal of mathematical psychology, Vol. 35 (1991), p. 501-531
40   Hoofdstuk: Additive reprensentations of preferences, a new foundation of decision analysis: the algebraic approach
P.P. Wakker in: Mathematical psychology: current developments (1991), p. 71-87