The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2010"

AuteurJ.H.G. Poorterman
TitelBeoordeling van cariës en restauraties: ik zie, ik zie…
TijdschriftQuality practice. Nascholingstijdschrift voor tandartsen
Jaargang5
Jaar2010
Nummer4
Pagina's8-13
ISSN1876410X
FaculteitACTA
SamenvattingIn dit onderzoek hebben twee groepen van vijf tandartsen het materiaal van twintig patiënten beoordeeld, elk bestaande uit een set van twee bitewings en twee occlusale foto’s van het (pre)molaargebied. De elementen werden beoordeeld op de aanwezigheid van cariës en de kwaliteit van de restauraties, ondersteund door een protocol dat van tevoren was opgestuurd. De interbeoordelaarsovereenstemming, uitgedrukt in Cohen’s kappa, was redelijk met betrekking tot de cariësdiagnostiek en bleek het hoogst voor het beoordelen van cariës approximaal op de bitewing. De overeenstemming met betrekking tot de evaluatie van restauraties was matig. De intrabeoordelaarsovereenstemming varieerde van slecht tot goed. Geconcludeerd kan worden dat, zonder voorafgaande training en calibratie, het niet goed mogelijk blijkt om een voldoende inter- en intrabeoordelaarsovereenstemming te bereiken. Dit heeft als consequentie dat er een aanzienlijke variatie kan bestaan in het restauratieve behandelplan van de individuele tandarts en tussen tandartsen.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker