The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2010"

AuteurF. Keulemans
TitelExploring the limitations of fibre-reinforced composite fixed dental prostheses: Fibres (un)limited
PromotorA.J. Feilzer
Co-promotorsC.J. Kleverlaan, A. van Dalen
Datum16-09-2010
Jaar2010
Pagina's175
FaculteitACTA
Trefwoordentandheelkunde; kroon- en brugwerk; adhesiefbruggen; vezelversterkt composiet
SamenvattingDe standaardvervanging voor een ontbrekende tand is een klassieke brug met gekroonde pijlers. Het grote nadeel hiervan is dat er een aanzienlijke hoeveelheid gezond tandweefsel dient te worden opgeofferd. Het weefselvriendelijke alternatief kan een adhesiefbrug zijn. Dit brugtype wordt door middel van een kleeftechniek aan de pijlers vastgeplakt die daartoe slechts weinig dienen te worden beschadigd. Filip Keulemans onderzocht de voorwaarden waaraan glasvezelversterkt brugwerk zou moeten voldoen om op klinisch verantwoorde wijze en met een aanvaardbare levensduur te kunnen functioneren. Hij toont aan dat de breuksterkte en de vermoeiingsweerstand van vezelversterkt composiet superieur zijn in vergelijking met deeltjesgevuld composiet. Bovendien bleek het potentieel van vezelversterkt composiet om gebruikt te worden in een situatie die het worst case scenario representeert, namelijk éénvleugelige cantilever adhesiefbruggen en dit zowel ter hoogte van de snijtanden als van de kiezen. Ook bekeek Keulemans welke vormgeving van retentievleugels en plaatsing van de glasvezelversterking een maximale belasting en gunstig faalpatroon oplevert, waardoor een langere levensduur te verwachten valt. Een bekend probleem met glasvezelversterkt brugwerk is delaminatie en chipping, wat wil zeggen dat het bedekkende composiet loskomt van de interne vezelstructuur. Keulemans toont dat dit probleem wel degelijk beperkt kan worden als een anatomische vezelversterkte onderstructuur wordt toegepast.
TaalEnglish
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker