The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2009

161 tot 170 van 403
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401

161   Artikel: De risico’s op het mislukken van een angstbehandeling
A. de Jongh, D.L.M. Broers in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 116 (2009), p. 324-329
162   Artikel: Een dissociërende patiënt
A. de Jongh, S. Abkhezr, D.L.M. Broers in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 116 (2009), p. 427-431
163  download 446946 Artikel: EMDR and the anxiety disorders: exploring the current status
A. de Jongh, E. ten Broeke in: Journal of EMDR Practice and Research, Vol. 3 (2009), p. 133-140
164   Artikel: Kunnen zeer angstige patiënten beter onder sedatie behandeld worden?
A. de Jongh in: Mondhygiënisten Vademecum, Vol. 7 (2009), p. 1-3
165   Artikel: Reguliere mondzorg aan mensen met een verstandelijke beperking
A. de Jongh, J.M. Kieffer, T.K. Nelen in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 116 (2009), p. 131-135
166   Hoofdstuk: Specifieke fobieën
A. de Jongh, K. Korrelboom, E. Ten Broeke in: Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat (2009), p. 221-250
167  download 199876 Artikel: Symptoms of body dysmorphic disorder among people presenting for cosmetic dental treatment: a comparative study of cosmetic dental patients and a general population sample
A. de Jongh, I.H.A. Aartman, H. Parvaneh, M. Ilik in: Community Dentistry and Oral Epidemiology, Vol. 37 (2009), p. 350-356
168   Artikel: Wat is mooi?
A. de Jongh in: Quality practice. Nascholingstijdschrift voor mondhygiënisten, Vol. 1 (2009), p. 41-47
169  download 199619 Artikel: Quantified light-induced fluorescence, review of a diagnostic tool in prevention of oral disease
E. de Josselin de Jong, S.M. Higham, P.W. Smith, C.J. van Daelen, M.H. van der Veen in: Journal of Applied Physics, Vol. 105 (2009), p. 102031-1-102031-7
170   Artikel: Computer technology applications in surgical implant dentistry: a systematic review
R.E. Jung, D. Schneider, J. Ganeles, D. Wismeijer, M. Zwahlen, C.H.F. Hämmerle, A. Tahmaseb in: International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol. 24 (2009), p. 92-109