The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2009"

AuteursA. Kubiczek, H.W. Kersten
TitelYAG-laser versus ultrasoon scaler
TijdschriftQuality practice. Nascholingstijdschrift voor mondhygiënisten
Jaargang1
Jaar2009
Nummer4
Pagina's20-28
ISSN18764126
FaculteitACTA
SamenvattingHet doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit van een Yag laser en een ultrasoon apparaat op de reductie van parodontale pockets bij de adulte parodontitispatiënten met pocketdieptes vanaf vijf millimeter. Na het uitvoeren van de selectieprocedure en -analyse door middel van inclusie- en exclusiecriteria zijn er zeven studies relevant bevonden voor dit literatuuronderzoek. Om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden zijn er klinische parameters, zoals plaque, bloeding en pocketdiepte geëvalueerd en is daarnaast per onderdeel een meta-analyse gemaakt. Er kan geconcludeerd worden dat een Yag laser geen aanvullend effect heeft op de reductie van parodontale pockets bij patiënten met adulte parodontitis met pockets vanaf vijf millimeter in vergelijking met een ultrasone scaler. Er zijn geen significante verschillen aantoonbaar tussen beide interventies.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker