The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2009"

AuteurA. Dozic
TitelKleurdiagnose
TijdschriftQuality practice. Nascholingstijdschrift voor mondhygiënisten
Jaargang2
Jaar2009
Nummer1
Pagina's21-25
ISSN18764126
FaculteitACTA
SamenvattingAls een esthetische restauratie is geïndiceerd, vormt de onvoorspelbaarheid van het esthetische eindresultaat het probleem. Aangezien patiënten steeds hogere eisen aan de esthetische eigenschappen van restauraties stellen, verdient het voorspellen van een mogelijk kleurprobleem daarom al aandacht tijdens de diagnosefase, bij het opstellen van een behandelplan. Visuele kleuranalyse en kleurselectie voor een esthetische restauratie met behulp van klassieke kleurstalen is de best bekende en meest gebruikte methode in de tand heelkunde. Aangezien deze methode gevoelig is voor vele omgevings- en persoonlijke factoren, is een richtlijn, waarin staat beschreven hoe deze factoren onder controle kunnen worden gehouden, heel gewenst. Deze richtlijn moet dan wel door alle relevante professionals in de tandheelkunde worden gebruikt. Elektronische kleurbepaling van de natuurlijke gebitselementen kan door middel van een aantal verschillend geconfigureerde apparaten worden gedaan. Deze apparaten kunnen nauwkeurige en reproduceerbare kleurmetingen uitvoeren, maar hoe toepasbaar elk afzonderlijk apparaat in de dagelijkse praktijk is, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Gezien de verschillen in meetresultaat tussen de diverse elektronische apparaten, is het wenselijk dat bij gebruik van een dergelijk apparaat hetzelfde type zowel bij de diagnostiek als de reproductie van een kleur wordt toegepast. Een beschrijving van de werking van elk apparaat en de mogelijkheid om ze zelf te testen zouden daarom voor alle tandartsen en tandtechnici op korte termijn beschikbaar moeten zijn.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker