The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2006

161 tot 170 van 360
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351

161   Artikel: The influence of different core material on the FEA-determined stress distribution in dental crowns
N. de Jager, M.A. de Kler, J.M. van der Zel in: Dental Materials, Vol. 22 (2006), p. 234-242
162   Artikel: Afwijkend gedrag
A. de Jongh in: ACTA QUAL PRACT, Vol. 2 (2006), p. 82-89
163   Boek: Angst voor de tandarts
A. de Jongh (2006), 251 p.
164   Artikel: De populariteit van esthetische behandelingen. Resultaten van een landelijk onderzoek
A. de Jongh, G. Vo, S.L.S.D.F. Lie, F.M.D. Oosterink-Wubbe, Y.R. van Rood in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 113 (2006), p. 356-360
165   Hoofdstuk: Die anwendung von EMDR bei der behandlung Spezifischer Phobien
A. de Jongh, E. ten Broeke in: Praxisbuch EMDR: modifizierungen für spezielle anwendungsgebiete (2006), p. 68-96
166   Hoofdstuk: EMDR: kortdurende behandelmethode voor de gevolgen van beschadigende ervaringen
A. de Jongh, E. Latenstein in: Psychologie in de eerste lijn (2006), p. 223-227
167   Hoofdstuk: Het beoordelen van de psychische gesteldheid van een patiënt
A. de Jongh in: Praktijkboek Tandheelkunde, hoofdstuk T5, afl. 9 (2006), p. 1-20
168   Artikel: Psychological trauma exposure and trauma symptoms among individuals with high and low levels of dental anxiety
A. de Jongh, J. Fransen, F.M.D. Oosterink-Wubbe, I.H.A. Aartman in: European Journal of Oral Sciences, Vol. 114 (2006), p. 286-292
169   Rapport: Tandheelkundige zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking die thuis of semi-zelfstandig wonen. Report for College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
A. de Jongh, J.M. Kieffer, T.K. Nelen (2006)
170   Artikel: Wat is mooi ? Psychologische aspecten van de beoordeling van lichaam, gelaat en gebitselementen
A. de Jongh in: ACTA QUAL PRACT, Vol. 5 (2006), p. 9-15