The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2004

231 tot 240 van 285
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

231   Artikel: Influence of a SLS-containing dentifrice on the anti-plaque efficacy of a chlorhexidine mouthrinse
D.A.C. Van Strydonck, S. Scale, M.F. Timmerman, U. van der Velden, G.A. van der Weijden in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 31 (2004), p. 219-222
232   Artikel: The anti-plaque efficacy of a chlorhexidine mouthrinse used in combination with toothbrushing with dentifrice
D.A.C. Van Strydonck, S. Scale, M.F. Timmerman, U. van der Velden, G.A. van der Weijden in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 31 (2004), p. 691-695
233   Artikel: Gebruik van methylrosanilinie (gentiaanviolet) bij spruw
E.L. Swart, I. van der Waal in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 148 (2004), p. 688-
234   Artikel: Bactericidal effects of a fusion protein of llama heavy-chain antibodies coupled to glucose oxidase on oral bacteria
A.T. Szynol, J.J. de Soet, E. Sieben-van Tuyl, J.W. Bos, L.G. Frenken in: ANTIMICROB AGENTS CH, Vol. 48 (2004), p. 3390-3395
235   Artikel: Eiwit-vrije deeltjes van gemalen runderbot (Bio-Oss?) als botvervangingsmiddel voor sinusbodemverhoging. Een retrospectief, histomorphometrische studie van vijf casussen
E.S. Tadjoedin, G.L. de Lange, A.L.J.J. Bronckers, D.M. Lyaruu, E.H. Burger in: NVOI BULLETIN, Vol. 4 (2004), p. 6-10
236   Artikel: Ectopische eruptie van de eerste blijvende molaar in de bovenkaak
S.P.K. Tan, R.B. Kuitert, B. Prahl-Andersen in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 111 (2004), p. 307-310
237   Artikel: Shear properties of the temporomandibular joint in relation to compressive and shear strain
E. Tanaka, N. Kawai, K. Hanaoka, T.M.G.J. van Eijden, A. Sasaki, J. Aoyama, M. Tanaka, K. Tanne in: Journal of Dental Research, Vol. 83 (2004), p. 476-479
238   Artikel: The frictional coefficient of the temporomandibular joint and its dependency on the magnitude and duration of joint loading
E. Tanaka, N. Kawai, M. Tanaka, M. Todoh, T.M.G.J. van Eijden, K. Hanaoka, D.A. Dalla-Bona, T. Takata, K. Tanne in: Journal of Dental Research, Vol. 83 (2004), p. 404-407
239   Artikel: Neuroendocrine regulation of salivary IgA synthesis and secretion: Implications for oral health.
W.J. Teeuw, J.A. Bosch, E.C.I. Veerman, A. van Nieuw Amerongen in: Biological chemistry, Vol. 385 (2004), p. 1137-1146
240   Artikel: Atmospheric contamination during ultrasonic scaling
M.F. Timmerman, L. Menso, J. Steinfort, A.J. van Winkelhoff, G.A. van der Weijden in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 31 (2004), p. 458-462