The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2002

241 tot 250 van 264
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261

241   Artikel: Gebruik van gentiaanviolet bij spruw
I. van der Waal, E.L. Swart in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2002)
242   Artikel: Oral leukoplakia: a proposal for uniform reporting
I. van der Waal, T. Axell in: Oral Oncology, Vol. 38 (2002), p. 521-526
243   Boek: Pathologie van de Mondholte. Klinische, rontgenologische, histopathologische en therapeutische aspecten van de meest voorkomende aandoeningen in de mond. Vierde, herziene druk
I. van der Waal, W.A.M. van der Kwast, J.E. van der Wal (2002)
244   Artikel: Amyloidosis of the tongue is indicative of plasma cell dyscrasias
R.I.F. van der Waal, P.C. Huijgens, T.M. Starink, I. van der Waal in: Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics, Vol. 94 (2002), p. 444-447
245   Artikel: Cheilitis granulomatosa: overview of 13 patients with long-term follow-up--results of management
R.I.F. van der Waal, E.A.J.M. Schulten, E.H. van der Meij, M.R. van de Scheur, T.M. Starink, I. van der Waal in: INT J DERMATOL, Vol. 41 (2002), p. 225-229
246   Artikel: Distant metastases of adenoid cystic carcinoma of the salivary glands and the value of diagnostic examinations during follow-up
J.E. van der Wal, A.G. Becking, G.B. Snow, I. van der Waal in: Head & Neck, Vol. 24 (2002), p. 779-783
247   Artikel: A clinical comparison of three powered toothbrushes
G.A. van der Weijden, M.F. Timmerman, M. Piscaer, Y. IJzerman, U. van der Velden in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 29 (2002), p. 1042-1047
248   Artikel: A systematic review on the clinical efficacy of subgingival debridement in the treatment of chronic periodontitis
G.A. van der Weijden, M.F. Timmerman in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 29 (2002), p. 55-71
249   Artikel: Effectiveness of an electrically active brush in the removal of overnight plaque and treatment of gingivitis
G.A. van der Weijden, M.F. Timmerman, M. Piscaer, I. Snoek, U. van der Velden, P.N. Galgut in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 29 (2002), p. 699-704
250   Artikel: Models for assessing powered toothbrushes
G.A. van der Weijden in: Advances in Dental Research, Vol. 16 (2002), p. 17-20