The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2001

261 tot 270 van 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

261   Hoofdstuk: Diagnostiek en indicatie
K.L. Weerheijm, F.W.A. Frankenmolen in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 121-144
262   Artikel: Molar-incisor hypomineralisation
K.L. Weerheijm, B. Jalevik, S. Alaluusua in: Caries Research, Vol. 35 (2001), p. 390-391
263   Artikel: Overdenkingen bij de richtlijn: 'Hoe te handelen bij een verkleurde fissuur in de eerste blijvende molaar'
K.L. Weerheijm, C. van Loveren in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 108 (2001), p. 287-288
264   Artikel: Prevalence of cheese molars in 11-year-old Dutch children
K.L. Weerheijm, H.J. Groen, V.E.V.M Beentjes, J.H.G. Poorterman in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 68 (2001), p. 259-262
265   Artikel: Oscillating/rotating electric toothbrushes compared: plaque removal and gingival abrasion
G.A. van der Weijden, M.F. Timmerman, M. Piscaer, Y. IJzerman, U. van der Velden in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 28 (2001), p. 536-543
266   Artikel: Periodontitis in smokers and non smokers: intra-oral distribution of pockets
G.A. van der Weijden, C. de Slegte, M.F. Timmerman, U. van der Velden in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 28 (2001), p. 955-960
267   Artikel: Structuur in de parodontale therapie 1
G.A. van der Weijden, W. Heeffer in: Nederlands Tandartsenblad (2001), p. 1028-1032
268   Artikel: Structuur in de parodontale therapie 2
G.A. van der Weijden, W. Heeffer in: Nederlands Tandartsenblad (2001), p. 1085-1090
269   Artikel: Pijn na de voltooide endodontische behandeling
P.R. Wesselink in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 108 (2001), p. 375-
270   Artikel: Reparatie en revisie 3. Perforaties bij de wortelkanaal-behandeling
P.R. Wesselink, W.J. van Driel in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 108 (2001), p. 130-135