The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2001

201 tot 210 van 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

201   Hoofdstuk: Afwijkingen in aantal gebitselementen en in hun vorm
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 313-328
202   Hoofdstuk: Formatieve stoornissen in de structuur van de harde tandweefsels
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 287-312
203   Hoofdstuk: Stoornissen in doorbraaktijd en -plaats
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 329-335
204   Hoofdstuk: Verkleuringen van gebitselementen
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 337-342
205   Artikel: The Eurocleft project 1996-2000: overview
W.C. Shaw, G. Semb, P. Nelson, V. Brattstrom, K. Molsted, B. Prahl-Andersen, K.K. Grundlach in: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Vol. 29 (2001), p. 131-140
206   Artikel: Het effect van profylactische toediening van levofloxacin op darm- en keelflora bij neutropene patienten met hematologische maligniteiten
A.M. Simoons-Smit, G.J. Timmers, A.J. van Winkelhoff, P.C. Huijgens, C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 24 (2001), p. 392-
207   Artikel: Cervicale dentinegevoeligheid
L.W.M. van der Sluis, P.R. Wesselink in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 108 (2001), p. 492-495
208  download 57705 Proefschrift: Acute medical complications and the medical risk-related history in the general dental practice
E.C. Smeets (2001), p. 213
209   Hoofdstuk: Chapter 19: The controversial adenoid cystic carcinoma The role of conservative versus radical surgery
G.B. Snow, I. van der Waal in: Controversies in the management of salivary gland disease (2001), p. 207-227
210   Artikel: Different response of cells from adult and neonatal mouse bone to biochemical and mechanical challenge
K. Soejima, J. Klein Nulend, C.M. Semeins, E.H. Burger in: Journal of Cellular Physiology, Vol. 186 (2001), p. 366-370