The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 2000

211 tot 220 van 295
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

211   Artikel: EMDR for the treatment of PTSD
N.J. Smyth, R. Greenwald, A. de Jongh in: Journal of clinical psychiatry, Vol. 61 (2000), p. -784
212   Artikel: Strain-related acid production by oral streptococci
J.J. de Soet, B. Nyvad, M. Kilian in: Caries Research, Vol. 34 (2000), p. 486-490
213   Artikel: Gedigitaliseerde documentatie
J.P.H.J.A. Souren in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 107 (2000), p. 207-208
214   Artikel: Bruxisme in relatie tot temporomandibulaire pijn en bewegingsstoornissen
B. Stegenga, F. Lobbezoo in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 107 (2000), p. 285-288
215   Artikel: De herbeoordeling: terugblik, inschatting van risico's en keuze van verdere parodontale therapie
J. Steinfort, C. van Dijk, G.A. van der Weijden in: De Tandartspraktijk, Vol. 21 (2000), p. 4-13
216   Hoofdstuk: Development of a system for localized CT in dental radiology
P.F. van der Stelt, S.M. Dunn in: Oral and maxillofacial radiology today (2000), p. 113-117
217   Artikel: Digitale Radiologie
P.F. van der Stelt in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 107 (2000), p. 339-
218   Hoofdstuk: Image quality parameters for direct and indirect imaging
P.F. van der Stelt in: Oral Imaging 2000 (2000), p. 3-8
219   Hoofdstuk: Image transmission: state of the art, results of a pilot test
P.F. van der Stelt in: Oral Imaging 2000 (2000), p. 25-31
220   Artikel: Principles of digital imaging
P.F. van der Stelt in: The Dental Clinics of North America, Vol. 44 (2000), p. 237-248