The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

ACTA - 1996

81 tot 90 van 147
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

81   Artikel: Demineralization of dentine grooves in vitro
M.D. Lagerweij, J.J.M. Damen, J.M. ten Cate in: Caries Research, Vol. 30 (1996), p. 231-236
82   Artikel: The effect of fluoridated toothpaste on dentinal lesions in plaque-filled grooves: an intra-oral-cross-over study
M.D. Lagerweij, J.J.M. Damen, J.M. ten Cate in: Journal of Dental Research, Vol. 75 (1996), p. 1687-1691
83   Artikel: Vooral problemen in de tandarts-patientrelatie leveren therapie-ontrouwe TRM-patienten op
F. Lobbezoo in: De Tandartspraktijk, Vol. 17 (1996), p. 39-
84   Artikel: Relationship between condylar and incisor point displacement during habitual maximum openclose movements
F.J.B. Lotters, A.J. Zwijnenburg, C.C.E. Megens, M. Naeije in: Journal of Oral Rehabilitation, Vol. 23 (1996), p. 548-554
85   Hoofdstuk: Dietary counselling
C. van Loveren in: Promoting dental health for the year 2000, ILSI Europe symposium Prague working document (1996), p. 12-19
86   Artikel: Een nieuwe poetsinstructie?
C. van Loveren in: Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiene, Vol. 1 (1996), p. 94-95
87   Boek: Preventieve tandheelkunde, op weg naar een doelmatige aanpak
C. van Loveren, G.A. van der Weijden (1996)
88   Artikel: Protection of bovine enamel and dentine by chlorhexidine and fluoride varnishes in a bacterial demineralization model
C. van Loveren, J.F. Buijs, M.J. Buijs, J.M. ten Cate in: Caries Research, Vol. 30 (1996), p. 45-51
89   Artikel: Verhoging van de fluorideconcentratie van peutertandpasta een goede zaak!
C. van Loveren, K.G. Konig, O. Backer Dirks in: Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiene, Vol. 1 (1996), p. 7-9
90   Artikel: Shear bond strength of four dental adhesives applied in-vivo and in-vitro
P.N. Mason, M. Ferrari, M.C. Cagidiaco, C.L. Davidson in: Journal of Dentistry, Vol. 24 (1996), p. 217-222