The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 2007

161 to 170 of 185
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

161   Book review: 
P. Verkruijsse in: De Boekenwereld, Vol. 23 (2007), p. 304-307 , New perspectives in book history: contributions from the Low Countries
162   Book editorial: Aap, vis, boek: Linnaeus in de Artis Bibliotheek
P. Verkruijsse, C. Kwa (2007), p. 95
163   Chapter: Artis Bibliotheek
P. Verkruijsse, M. Beumer, J. Binsbergen, A. Plak in: Bijzondere_collecties naar een nieuwe bibliotheek (2007), p. 128-131
164  download 138634 Chapter: Exotische dieren in de stad
P. Verkruijsse in: Amsterdam in de wereld - De wereld in Amsterdam (2007), p. 60-61
165   Chapter: Menagerie en dierentuin: 66
P. Verkruijsse in: Bijzondere_collecties naar een nieuwe bibliotheek (2007), p. 86-
166   Chapter: Wetenschapsgeschiedenis: 100
P. Verkruijsse in: Bijzondere_collecties naar een nieuwe bibliotheek (2007), p. 122-123
167   Article: 'Aartsbibliografie'
P.J. Verkruijsse in: Uitgelezen boeken, Vol. 12 (2007), p. 61-69
168   Chapter: 'De toekomst ligt in de bronnen van het verleden'
P.J. Verkruijsse in: Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum, Katholieke Universiteit Leuven 27 augustus - 2 september 2000 (2007), p. 291-295
169   Chapter: 'Zonder auteur, zonder plaats, zonder uitgever, zonder drukker, zonder jaar. Anoniem en pseudoniem drukwerk in de tijd van de handpers'
P.J. Verkruijsse in: Wie is de auteur?Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit (2007), p. 235-248, 255
170  download 180732 Chapter: De Artis Bibliotheek, de Iconographia Zoologica en de Linnaeus-collectie
P.J. Verkruijsse, M. Beumer, J. Binsbergen, H. Kramer in: Aap, vis, boek. Linnaeus in de Artis Bibliotheek (2007), p. 79-87