The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 2003

131 to 140 of 147
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

131   Article: Long-term effects of a psycholinguistic treatment for dyslexia
J. Tijms, J.J.W.M. Hoeks, M.C. Paulussen - Hoogeboom in: Journal of Research in Reading, Vol. 26 (2003), p. 121-140
132   Article: State-dependent and odor-conditioned anemotactic responses of a tiny predatory mite on a novel version of a locomotion compensator
M. van Tilborg, J.. van Pers, P. Roessingh, M.W. Sabelis in: Behavioural Research Methods, Instruments & Computers, Vol. 35 (2003), p. 478-482
133   Book editorial: Afvalstoffen: actuele thema's rond afval en stoffen
R. Uylenburg, M.J. Dresden (2003), p. 102
134   Article: De ontbindings- en kennelijk onredelijk - ontslagvergoeding
E. Verhulp in: Jurisprudentie Arbeidsrecht (2003), p. 18-26
135   Article: Hora est
P.J. Verkruijsse in: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 12 (2003)
136   Article: 'Ontwikkelingen in het milieustrafrecht'
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2003), p. 322-329
137   Chapter: Teaching values. Teachers in-between value stimulation and value communication
M.L.L. Volman in: Abstracts of the 10th Biennial Meeting of the European Association for Research on Learning and Instruction (2003), p. 178-
138   Chapter: Zorg voor de mond. Mond en gebit als spiegel van de algemene gezondheid
I. van der Waal in: Mond Magazine. 3e jaargang, nummer 3 (2003), p. 28-29
139   Chapter: REMI and ROUSE: Quantitative models for long-term and short-term priming in perceptual identification
E.J. Wagenmakers, R. Zeelenberg, D. Huber, J.G.W. Raaijmakers, R.M. Shiffrin, L.J. Schooler in: Rethinking implicit memory (2003), p. 105-123
140   Article: Blaeus boze buurman
J.W.H. Werner in: Geografie-Educatief (2003), p. 41-41