The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 2000

11 to 20 of 90
1   11   21   31   41   51   61   71   81

11   Article: Quantum algorithms for element distinctness
H.M. Buhrman, C. Durr, M. Heiligman, P. Hoyer, F. Magniez, M. Santha, R.M. de Wolf in: Quant-Ph Archive, Vol. - (2000)
12   Article: Mechanism-based modelling of functional adaptation upon chronic treatment with midazolam
A. Cleton, J. Odman, P.H. Graaf van der, W.E.J.M. Ghijsen, R. Voskuyl, M. Danhof in: PHARMACEUT RES, Vol. 17 (2000), p. 321-327
13   Article: Efficient Quantum Algorithms for Shifted Quadratic Character Problems
W.K. van Dam, S. Hallgren in: Quant-Ph Archive (2000)
14   Article: Quantum Algorithms fro Weighing Matrices and Quadratic Residues
W.K. van Dam in: Quant-Ph Archive (2000)
15   Book editorial: Logic in Action 1999
P.J.E. Dekker, I.M. van Loon (2000), p. 50
16   Article: Context semantics for NL
D.J.N. van Eijck in: Lecture Note, Uil-OTS, Vol. November (2000)
17   Article: Dynamic Semantics for NL
D.J.N. van Eijck in: Lecture Note, Uil-OTS, Vol. November (2000)
18   Article: Tutorial on the composition of meaning
D.J.N. van Eijck in: Lecture Note, Uil-OTS, Vol. November (2000)
19   Book editorial: Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar
E.H.C. Elffers -van Ketel, J.B. den Besten, J.H.J. Luif (2000), p. 7+289
20   Article: Gedogen of rechtvaardigheid? Over de illegaal en zijn recht op arbeid.
E.R. Engelen in: Filosofie & Praktijk, Vol. 16 (2000), p. 111-117