The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1999

31 to 40 of 103
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101

31   Article: "Kyk, daar ga ik aan 't redeneeren". Een (deels) onbekende brief van Multatuli aan H.C. Muller
C.C.A.E. Keijsper in: Over Multatuli, Vol. 21 (1999), p. 32-42
32   Book review: Camera Obscura van Hildebrand
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 23 (1999), p. 125-126 , Camera Obscura van Hildebrand
33   Book review: De Opregte Haarlemsche Courant
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 23 (1999), p. 218-218 , De Opregte Haarlemsche Courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur
34   Book review: Hoe zal het met mij afloopen
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 23 (1999), p. 168-169 , Hoe zal het met mij afloopen. Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater
35   Article: In memoriam J.J. Oversteegen
C.C.A.E. Keijsper in: Over Multatuli, Vol. 21 (1999), p. 3-4
36   Book review: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
C.C.A.E. Keijsper in: De Boekenwereld, Vol. 15 (1999), p. 264-266 , Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 4 en 5
37   Book review: Met veel smaak geordonneerd
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 23 (1999), p. 124-125 , Met veel smaak geordonneerd. Willem Bilderdijk (1756-1831) als boekillustrator
38   Book review: Nederlandsche toestanden
C.C.A.E. Keijsper in: Over Multatuli, Vol. 21 (1999), p. 63-64 , Nederlandsche toestanden. Uit het leven van een lijder
39   Article: Onbekende brief van Multatuli opgedoken
C.C.A.E. Keijsper in: UvA-link (1999), p. 2-3
40   Book review: Tekst en context
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 23 (1999), p. 171-171 , Tekst en context van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van 1898