The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1998

21 to 30 of 82
1   11   21   31   41   51   61   71   81

21   Book editorial: Hooglied/Sjir hasjirim. Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
F.J. Hoogewoud (1998)
22   Chapter: The Looting of a Private and a Public Library of Judaica and Hebraica in Amsterdam during World War II. The Cases of the Ets Haim/Livraria Montezinos and Bibliotheca Rosenthaliana
F.J. Hoogewoud in: Jewish Studies in a New Europe. Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen 1994 (1998), p. 379-390
23   Article: De studie van materiële wooncultuur in de Limburgse steden in de vroeg-moderne periode. Onderzoeksresultaten en mogelijkheden
W. Hupperetz in: De Maasgouw, Vol. 117 (1998), p. 3-16
24   Article: Kritisch werken met Online Contents
R. Jansma in: Athenaeum Illustre (1998), p. 15-16
25   Article: Zoeken van overzichtsartikelen in elektronische bestanden'
R. Jansma in: UvA-link (1998), p. 14-15
26  download 190546 Book review: De strijd om het vermijden van tragische conflicten: naar aanleiding van Hegels rechtsfilosofie
M. Keestra in: Krisis, Vol. 71 (1998), p. 93-99 , Postdialectische zedelijkheid: ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermans, Derrida en Levinas
27  download 190545 Book review: De strijd om het vermijden van tragische conflicten: naar aanleiding van Hegels rechtsfilosofie
M. Keestra in: Krisis, Vol. 71 (1998), p. 93-99 , Tragödie im Sittlichen: gerechtigkeit und freiheit nach Hegel
28   Article: "Ik kan niet schryven onder den indruk zoo geplunderd te worden"; Multatuli en zijn uitgevers
C.C.A.E. Keijsper in: Over Multatuli, Vol. 20 (1998), p. 5-30
29   Article: Literatuuroverzicht 1997
C.C.A.E. Keijsper in: De Negentiende Eeuw, Vol. 22 (1998), p. 147-156
30   Article: Onbekende brief van Multatuli
C.C.A.E. Keijsper, R. Storm in: Over Multatuli, Vol. 20 (1998), p. 3-4