The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1996

61 to 70 of 87
1   11   21   31   41   51   61   71   81

61   Book: Philosophie & exegese dans Le Jardin de la metaphore de Moise Ibn Ezra, philosophe & poete andalou du XIIe siecle
A. Schippers (1996)
62   Article: AdamNet: nu ook bereikbaar via WWW
P. Verveen in: UvA-link (1996), p. 11-11
63   Article: "In de Zaadzaaijer": de uitgeverij van de Leeuwarder drukker, boekverkoper en doopsgezinde leraar Hendrik Rintjes (1630-1698)
P. Visser in: De Boekenwereld, Vol. 12 (1996), p. 251-272
64   Chapter: "Indefessus Favente Deo". Fredrik Muller als onvermoeid begunstiger der doopsgezinde God geschetst
P. Visser in: Frederik Muller (1817-1881) leven en werken (1996), p. 11-25
65   Article: De Opera Omnia Theologica of de "affecten en voornemens" van Menno's tekstbezorgers
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 22 (1996), p. 119-142
66   Book: Een Werelt vol Drucks tusschen Doopersche Hel en Menniste Hemel
P. Visser (1996)
67   Chapter: Elke mennoniet zijn eigen lied, of: voor het zingen de kerk uit? Een korte inleiding tot de doperse liedtraditie
P. Visser in: Illustere Dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden (1996), p. 113-141
68   Book: Godtslasterlijck ende pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw
P. Visser (1996)
69   Chapter: Het tweede lustrum van het lot van lutherse Leendert, of een sterk verhaal over de drie doden van een doperse Duitser bezongen door een Fries
P. Visser in: Waardevol oud papier. Feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek (1996), p. 308-318
70   Article: Hoe geleerder, hoe verkeerder: Menno Simons, een leider in ballingschap
P. Visser in: Rondom het Woord, Vol. 38 (1996), p. 60-65