The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1996

11 to 20 of 89
1   11   21   31   41   51   61   71   81

11   Article: The effects of different forms of two- and single-parent families on the well-being of their children in Dutch secondary education
N. Borgers, J. Dronkers, B.M.S. van Praag in: Social Psychology of Education (1996), p. 147-169
12   Article: Verschillen tussen kinderen uit twee- en eenoudergezinnen in hun welbevinden op de middelbare school
N. Borgers, J. Dronkers, B.M.S. van Praag in: Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, vorming en Onderwijs 0169-1872, Vol. 12 (1996), p. 350-365
13   Chapter: "Ik zou u willen vragen dit nummer aan Parijs te laten" of Hoe een witte raaf de Amsterdamse UB ontglipte en hoe na tweeentwintig jaar alsnog een pleister op de wonde kwam
A.R.A. Croiset Van Uchelen in: Waardevol oud papier (1996), p. 64-70
14   Chapter: De antiquariaatscatalogi van Frederik Muller. Een eerste verkenning
A.R.A. Croiset Van Uchelen in: Frederik Muller (1817-1881) leven en werken (1996), p. 72-81
15   Chapter: De schrijfmeester Ambrosius Perling. Aan het einde van een bloeitijd
A.R.A. Croiset Van Uchelen in: Van pen tot laser (1996), p. 47-69
16   Chapter: Lijst van Frederik Mullers antiquariaatscatalogi (1848-1880)
A.R.A. Croiset Van Uchelen in: Frederik Muller (1817-1881) leven en werken (1996), p. 198-212
17   Book editorial: Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995
A.R.A. Croiset Van Uchelen, H. van Goinga (1996)
18   Article: FENIX/ISIS - het online retrievalsysteem van de onderzoekscollecties van de UB
W.K. Gnirrep, K.I. Postma in: UvA-link (1996), p. 10-11
19   Article: Bibliografie van de Nederlandse en Vlaamse Scandinavistiek, 1990-1994
C.J. Godfried, A. van der Leij in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, Vol. 17 (1996), p. 137-204
20   Book review: Historical Dictionary of Sweden
C.J. Godfried in: Reference Reviews, Vol. 10 (1996), p. 47-48 , Historical Dictionary of Sweden