The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1995

41 to 50 of 71
1   11   21   31   41   51   61   71

41   Chapter: Cultuur, theater Nederland
W. Rodenhuis in: De wereld in 1994. Jaarboek Grote Winkler Prins 1995 (1995), p. 362-364
42   Dissertation: Mesoscopic phenomena in multiple light scattering
M.C.W. van Rossum (1995)
43   Article: Commissie tot de uitgave van Documenta Anabaptistica Neerlandica (CUDAN)
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 20 (1995), p. 303-304
44   Article: De geschiedenis van de psalm bij de doopsgezinden
P. Visser in: Orgelkrant, Vol. 3 (1995)
45   Chapter: Hendrik Rintjes (1630-1698): in meniste printer, utjouwer en dichter yn Fryslan
P. Visser in: Philologia Frisica anno 1993 (1995), p. 223-253
46   Article: Het doperse liederen- en liedboekenproject
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 20 (1995), p. 301-302
47   Article: Mennonitica in de Bibliotheek van de Oudheidkamer Twente
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 20 (1995), p. 305-306
48   Article: Nieuws uit de Doopsgezinde Bibliotheek en het Doopsgezind Documentatiecentrum
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 20 (1995), p. 297-300
49   Article: Oprichting van de 'Werkgroep onderzoek naar elitevorming bij doopsgezinden ca. 1600-1900
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 20 (1995), p. 306-309
50   Article: Sporen van Menno
P. Visser in: Algemeen Doopsgezind Weekblad (1995), p. 4-5