The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1995

11 to 20 of 69
1   11   21   31   41   51   61

11   Chapter: J. van Krimpen
J.A.A.M. Biemans in: Lexikon des gesamten Buchwesens (1995), p. 348-349
12   Chapter: Leiden
J.A.A.M. Biemans in: Lexikon des gesamten Buchwesens (1995), p. 441-442
13   Book: Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spieghel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem
J.A.A.M. Biemans (1995), 625 p.
14   Article: Osteopontin deposition in calcifying collagenous matrices implanted in the rat.
T. van den Bos, W. Beertsen, A.L.J.J. Bronckers in: J DENT RES, Vol. 74 (1995), p. 442-
15   Chapter: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
A.R.A. Croiset Van Uchelen in: Collecties. Jaarboek 1995 van de Universiteit van Amsterdam (1995), p. 119-124
16   Dissertation: The freezing of supercooled water
J.H. Dings (1995)
17   Article: Sranan buku na damsko. Het Suriname-project van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
K. van Doorne, M. van Kempen in: Open: vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten, Vol. 27 (1995), p. 194-196
18   Book: Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
K. van Doorne, M. van Kempen (1995), 617 p.
19   Article: De verloving van Frederik van Eeden en Martha van Vloten
M.T.C. Eggen in: Mededelingen van het Frederik van Eeden Genootschap, Vol. 39 (1995), p. 23-44
20   Article: The Regulierenpers 1984-94: a survey
M.T.C. Eggen, E. Braches in: Quaerendo, Vol. 25 (1995), p. 36-45