The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1994

21 to 30 of 89
1   11   21   31   41   51   61   71   81

21   Book editorial: Towards a European civil code
A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C.E. du Perron, J.B.M. Vranken (1994), p. ix, 464
22   Chapter: De twee broeders op het veld. Versies en varianties
F.J. Hoogewoud in: Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet bij zijn afscheid (1994), p. 225-236
23   Chapter: The return of the Bibliotheca Rosenthaliana - but not without damage
F.J. Hoogewoud in: Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore (1994), p. 116-116
24   Article: De bibliotheek van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (1906-1973)
R. Jansma in: De School Anno, Vol. 12 (1994), p. 11-13
25   Article: Antiquaren over hun vak
C.C.A.E. Keijsper in: Open: vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten, Vol. 26 (1994), p. 265-266
26   Book review:
C.C.A.E. Keijsper in: Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge (1994), p. 43-44 , Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993
27   Article: Derde Bert van Selm-lezing (door dr. A.M.J. van Buuren)
C.C.A.E. Keijsper in: Open: vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten, Vol. 26 (1994), p. 376-377
28   Book review: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1994
C.C.A.E. Keijsper in: Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge (1994), p. 40-41 , Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1994
29   Article: Nederlandse boekverkopingen door de eeuwen heen (bespreking van een lezing van Felix de Marez Oyens)
C.C.A.E. Keijsper in: De Boekenwereld, Vol. 11 (1994), p. 39-40
30   Article: De Amsterdamse drukkerij M.J. Portielje, 1841-1984
M.C. Keyser in: Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge (1994), p. 24-33