The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2012

41 to 50 of 575
1 ... 21   31   41   51   61 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

41   Report: The impact of the crisis on earnings and income distribution in the EU
P. de Beer (2012), p. 37
42  download 521431 Article: Wat vakbonden kunnen doen. Verschillende motieven voor flexwerk bij werkgevers
P. de Beer, M. Kraamwinkel in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 23 (2012), p. 38-40
43   Book: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. -17e dr.
A.D. Belinfante, J.L. de Reede, L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins, R. de Lange (2012), xvi, 418 p.
44   Book: Capita selecta cao-recht
R. Beltzer, E. Verhulp (2012), ix, 112 p.
45   Report: Flevomonitor 2011: kwetsbare groepen en huiselijk geweld
A. Benschop, M. Wouters, D.J. Korf (2012), p. 144
46   Chapter: Gender and ethnic specific patterns of substance use within a group of marginalized crack users
A. Benschop, A. Oteo Pérez in: ESSD: 23rd annual conference: Athens (Greece), October 4-6, 2012: book of abstracts (2012), p. 1-
47  download 465910 Report: Trends and patterns in licit and illicit drug use in nightlife and among secondary school pupils in Amsterdam, 2011
A. Benschop, T. Nabben, D.J. Korf (2012), p. 6
48   Report: Development of the Public-Private Wage Differential in the Netherlands 1979–2009
E. Berkhout, W. Salverda (2012), p. 109
49   Book review: 
J. Besamusca in: CLR News, Vol. 2012 (2012), p. 71-73 , Working poverty in Europe: a comparative approach
50  download 496280 Report: Wages in Ghana: WageIndicator survey 2012
J. Besamusca, K. Tijdens (2012), p. 20