The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

71 to 80 of 899
1 ... 51   61   71   81   91 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

71   Article: Politie
T. Blom in: Delikt en Delinkwent, Vol. 41 (2011), p. 940-944
72  download 526841 Inaugural lecture: Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor
T. Blom (2011), p. 32
73   Chapter: Wet terroristische misdrijven (Wetboek van Strafvordering) (Uittreksel)
T. Blom in: Openbare orde en veiligheid. - 2e dr. (2011), p. 745-776
74   Chapter: A problem solving model for regulatory policy making
A. Boer, T. van Engers, G. Sileno in: Proceedings of the Workshop on Modelling Policy-making (MPM 2011) in conjunction with The 24th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2011), December 14, 2011, University of Vienna, Vienna, Austria (2011), p. 5-10
75   Chapter: Diagnosis of multi-agent systems and its application to public administration
A. Boer, T. van Engers in: Business Information Systems workshops: BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, PoznaƄ, Poland, June 15-17, 2011: revised papers (2011), p. 258-269
76  download 513424 Chapter: Europese oogkleppen: waarom 'Rome III' voor Nederland geen optie is
T. de Boer in: Actuele ontwikkelingen in het familierecht: vijfde UCERF symposium (2011), p. 73-86
77  download 459725 Chapter: Voorwoord
T. de Boer, J.W. Fokkens, P. Vlas, M. de Vos, C. de Vries Lentsch-Kostense in: Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (2011), p. 7-9
78  download 484276 Article: Auteurscontracten en internationaal privaatrecht
T.M. de Boer in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 35 (2011), p. 3-9
79  download 459726 Chapter: Het testament van Abraham Bredius
T.M. de Boer in: Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (2011), p. 65-78
80  download 507571 Article: Nieuwe regels voor de internationale alimentatie
T.M. de Boer in: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Vol. 33 (2011), p. 356-363