The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

421 to 430 of 779
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 381 ... 401   411   421   431   441 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

421   Chapter: The European Courts and the Law of Treaties: The Continuing Story
P.J. Kuijper in: The Law of Treaties beyond the Vienna Convention (2011), p. 256-278
422   Chapter: Tom Eijsbouts en Angela Merkel: er is maar één methode
P.J. Kuijper in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 207-208
423   Chapter: Ethnic diversity in neighborhoods and individual trust of immigrants and natives: a replication of Putnam (2007) in a West-European country
B. Lancee, J. Dronkers in: Social cohesion: contemporary theoretical perspectives on the study of social cohesion and social capital (2011), p. 77-103
424   Article: Ethnic, religious and economic diversity in Dutch neighbourhoods: explaining quality of contact with neighbours, trust in the neighbourhood and inter-ethnic trust
B. Lancee, J. Dronkers in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 37 (2011), p. 597-618
425  download 508368 Report: Income inequality and participation: a comparison of 24 European countries
B. Lancee, H. van de Werfhorst (2011), p. 41, 21
426   Article: Arbeidsmigratie: kroniek
T. de Lange in: Asiel & Migrantenrecht, Vol. 2011 (2011), p. 426-433
427   Annotation: RV 2011, 48, (201006387/1/V6: schijnzelfstandigheid)
T. de Lange in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 201006387/1/V6: schijnzelfstandigheid (2011), p. 394-399
428   Annotation: RV 2011, 51, (200806537/1-A/V6: grensoverschrijdende intraconcernuitlening)
T. de Lange in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 200806537/1-A/V6: grensoverschrijdende intraconcernuitlening (2011), p. 407-411
429   Annotation: RV 2011, 52, (201012777/1/V6: detachering van Turkse schoonmakers uit Duitsland)
T. de Lange in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 201012777/1/V6: detachering van Turkse schoonmakers uit Duitsland (2011), p. 411-417
430   Annotation: RV 2011, 53, (226479/KG ZA 11-108: proeftuinconvenant)
T. de Lange in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 226479/KG ZA 11-108: proeftuinconvenant (2011), p. 417-423