The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

341 to 350 of 876
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 321   331   341   351   361 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

341   Chapter: Een rechtsvergelijkende analyse aangaande de verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht
M. Hendrikse in: Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy (2011), p. 465-474
342   Chapter: Bereddingsplicht en bereddingskosten
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 487-518
343   Book editorial: De aansprakelijkheidsverzekering
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), p. 74
344   Chapter: De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 157-213
345   Chapter: De opzetclausule: een nadere analyse
M.L. Hendrikse in: De aansprakelijkheidsverzekering (2011), p. 29-41
346   Chapter: De reikwijdte van het contra proferentem-beginsel in het verzekeringsrecht: over beurspolissen, makelaarspolissen, onduidelijke vragenlijsten en een algemene contra proferentem-regel in het verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden (2011), p. 11-27
347   Article: De vernieuwde verzekeringsrechtelijke verjaringsregeling ex art. 7:942 BW kritisch beschouwd
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 181-189
348   Article: Eigen schuld, proportionaliteitsbeginsel en causaliteitstoerekening: een proportionele benadering bij eigen schuld in het (schade)verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2011 (2011), p. 48-71
349   Article: Het nieuwe Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst kritisch beschouwd
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 117-121
350   Book: Juridische aspecten van elektronisch verzekeren
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), IX, 201 p.