The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

261 to 270 of 779
1 ... 71 ... 151 ... 231   241   251   261   271   281 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

261   Annotation: M en R 2011, 70-71, (201004688/1/H2: LJN BP1295: [goedkeuring inrichting waterschap, relatie met bestemmingsplanprocedure])
F. Groothuijse in: Milieu & Recht, Vol. 3, 201004688/1/H2: LJN BP1295: [goedkeuring inrichting waterschap, relatie met bestemmingsplanprocedure] (2011), p. 191-197
262   Chapter: Water weren 2.0: versnellen, vereenvoudigen, harmoniseren en integreren
F. Groothuijse in: Goed verdedigbaar: vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht (2011), p. 315-333
263   Article: De ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro: instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
F.A.G. Groothuijse, D. Korsse in: Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 82-92
264  download 334874 Report: Het omgevingsrecht geprogrammeerd: verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht
F.A.G. Groothuijse, R. Uylenburg, M.N. Boeve (2011), p. 117
265  download 506188 Article: Dutch government announces major defence cutbacks
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1105019I-
266  download 506183 Article: Legislative proposal to boost women in management
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1106019I-
267  download 506187 Article: Representativeness of the European social partner organisations: Commerce - Netherlands
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1008019Q-
268  download 506185 Article: Representativeness study of the European social partner organisations: Education sector - Netherlands
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1001019Q-
269  download 506186 Article: The Netherlands: EIRO Annual Review 2009
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1004019Q-
270  download 506184 Article: The Netherlands: EIRO CAR on "SMEs in the crisis: Employment, Industrial Relations and Local Partnership"
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1010039Q-