The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2010

461 to 470 of 943
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 371 ... 441   451   461   471   481 ... 561 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

461   Chapter: Aanspraken op grond van de WW voor ambtenaren
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 277-304
462   Chapter: Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 851-865
463   Chapter: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 837-849
464   Chapter: Bovenwettelijke werkloosheidsregeling sector Rijk
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 308-322
465   Chapter: Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen sector Gemeenten
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 323-339
466   Chapter: De WW bij de overheid: financiering en uitvoering
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 265-276
467   Chapter: Hoofdlijnen bovenwettelijke werkloosheidsregelingen
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 305-307
468   Annotation: TRA 2010, 72, (Zaaknr.: 08/7122WAO: LJN BM2059)
B.B.B. Lanting in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 8/9, Zaaknr.: 08/7122WAO: LJN BM2059 (2010), p. 32-34
469   Chapter: Werkloosheidswet: bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 184-190
470   Chapter: Werksloosheidswet. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 3-221