The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2008

551 to 560 of 827
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 531   541   551   561   571 ... 661 ... 741 ... 821

551   Article: Editorial [themanummer Rome II-verordening]
J.A. Pontier in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 26 (2008), p. 407-
552   Chapter: Rome II: Geen revolutionaire omwentelingen, wel tal van vraagpunten bij de inwerkingtreding ervan
J.A. Pontier in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II: zicht op zekerheid nog ver weg: preadviezen (2008), p. 61-122
553   Chapter: Ten geleide
J.A. Pontier, T.H.M. van Wechem in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II: zicht op zekerheid nog ver weg: preadviezen (2008), p. IV-VI
554   Chapter: Arbeidsrechtelijke bescherming in historisch perspectief
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 37-58
555   Chapter: Arbeidstijdenwet
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 131-159
556   Chapter: Arbowet: structuur en systeem
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 59-90
557   Chapter: Normstelling tussen publiek en privaat
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 91-115
558   Chapter: Veilig, gezond en wel: het belang van bescherming bij de arbeid
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 23-36
559   Chapter: Veilige, gezonde en waardige arbeid tussen publiek recht en privaatrecht
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 15-22
560   Book review: 
J.R. Popma in: SMA, Vol. 63 (2008), p. 329-331 , Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998