The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2008

551 to 560 of 823
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 531   541   551   561   571 ... 651 ... 731 ... 821

551   Chapter: Rome II: Geen revolutionaire omwentelingen, wel tal van vraagpunten bij de inwerkingtreding ervan
J.A. Pontier in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II: zicht op zekerheid nog ver weg: preadviezen (2008), p. 61-122
552   Chapter: Ten geleide
J.A. Pontier, T.H.M. van Wechem in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II: zicht op zekerheid nog ver weg: preadviezen (2008), p. IV-VI
553   Chapter: Arbeidsrechtelijke bescherming in historisch perspectief
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 37-58
554   Chapter: Arbeidstijdenwet
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 131-159
555   Chapter: Arbowet: structuur en systeem
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 59-90
556   Chapter: Normstelling tussen publiek en privaat
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 91-115
557   Chapter: Veilig, gezond en wel: het belang van bescherming bij de arbeid
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 23-36
558   Chapter: Veilige, gezonde en waardige arbeid tussen publiek recht en privaatrecht
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 15-22
559   Book review: 
J.R. Popma in: SMA, Vol. 63 (2008), p. 329-331 , Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998
560   Article: Art. 11 Arbowet 1998: Commentaar
J.R. Popma in: Sdu commentaar arbeidsrecht, Vol. 2009 (2008), p. 482-485