The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

271 to 280 of 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

271   Article: Power, People and Constitutional Engineering. Editorial.
J.W. Sap, W.T. Eijsbouts in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2006), p. 325-327
272  download 116579 Report: Early retirement patterns in Germany, the Netherlands and the United Kingdom
T. Schils (2006), p. 49
273   Chapter: Quelques observations sur la citoyenneté européenne et la solidarité
A. Schrauwen in: Union européenne et solidarités: aspects internes et internationaux: communications, comptes-rendus de séance et table ronde: Grenoble, 4-10 septembre 2006: actes de la 7e Académie européenne d'été (2006), p. 19-30
274   Annotation: 2006, , (Fishery, Waste Management and Persistent and General Failure to Fulfil Control Obligations: The Role of Lump Sums and Penalty Payments in Enforcement )
A.A.M. Schrauwen in: Journal of environmental law (Oxford University Press), Vol. 18, Fishery, Waste Management and Persistent and General Failure to Fulfil Control Obligations: The Role of Lump Sums and Penalty Payments in Enforcement Actions Under Community Law (2006), p. 289-299
275   Article: Bij het verscheiden van Govaert van den Bergh 1926-2005
A.T.M. Schreiner in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 27 (2006), p. 47-56
276   Chapter: Hoofdstuk 3.5 (Nieuwe besluiten hangende bezwaar en beroep), hoofdstuk 6 (Beroep bij de rechter, Hoger Beroep)
B.J. Schueler in: Bestuursrecht, Deel 2, Rechtsbescherming tegen de overheid, Bestuursprocesrecht (2006), p. 393
277   Article: The law of international criminal procedure and domestic war crimes trials
G. Sluiter in: International Criminal Law Review, Vol. 6 (2006), p. 605-635
278   Chapter: Vormvoorschriften; Summers vs Vranken
W. Snijders in: Pro Forma? Essays on the Role of Formal Rules and Formal Requirements in Private Law (2006), p. 195-209
279   Article: Algemene voorwaarden in de handelspraktijk; de (onverwachte) gevolgen van een rechtskeuze in algemene voorwaarden
J. Spiegel in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 4 (2006), p. 375-382
280   Article: 'Nieuwe' implementatiewet Richtlijn Financiële Zekerheidsovereenkomsten (FZO) aangenomen en in werking getreden
L.F.A. Steffens in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2006 (2006), p. 95-96