The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

241 to 250 of 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

241   Article: De 'Europeanisering' van het recht: Gevolgen voor de Nederlandse rechtspraak
S. Prechal, R.H. van Ooik in: Rechtstreeks (2006), p. 7-22
242   Book editorial: Externe veiligheid: verslag van de 88e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 29 juni 2005
S.T. Ramnewash-Oemrawsingh (2006), p. 72
243   Book editorial: Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005: preadviezen en verslag van de 89e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 september 2005
S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, T.P. de Kramer (2006), p. 304
244   Article: Regulación de la igualdad y no discriminación en el trabajo en los Países Bajos: estudio de Derecho comparado desde el Derecho comunitario
N.E. Ramos Martín in: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Vol. 62 (2006), p. 185-210
245  download 489552 Article: Het Europees Grondwettelijk Verdrag en beginsel van voorrang van Europees recht in Frankrijk en Spanje: lessen voor Nederland?
J.H. Reestman, C.B. Schutte in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 54 (2006), p. 145-158
246  download 487669 Article: Mutual Trust
J.H. Reestman, W.T. Eijsbouts in: European Constitutional Law Review, Vol. 1 (2006), p. 1-3
247   Article: Presidential elements in government: introduction
J.H. Reestman in: European Constitutional Law Review, Vol. 2 (2006), p. 54-59
248   Chapter: 14: Haags testamentsvormenverdrag 1961, 15: Haags erfrechtverdrag 1989, 16: Wet conflictenrecht erfopvolging
B.E. Reinhartz in: Tekst en Commentaar Erfrecht, tweede druk (2006), p. 1083-1119
249   Annotation: 2006, 101, (Beëindiging IPR-partneralimentatie)
B.E. Reinhartz in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 2(6), Beëindiging IPR-partneralimentatie (2006), p. 477-479
250   Annotation: 2006, 119, (Kinderalimentatie: behoefte en draagkracht)
B.E. Reinhartz in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 2(7), Kinderalimentatie: behoefte en draagkracht (2006), p. 557-558