The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

161 to 170 of 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

161   Article: Kroniek van het Internationaal Strafrecht 2005, deel 2
D.C. Kurpershoek, G.K. Sluiter, J.P.W. Temminck Tuinstra, A. van Verseveld in: NJCM-Bulletin (2006), p. 1188-1199
162  download 229164 Report: Modernisering van VROM pseudowetgeving
V.M.Y. van 't Lam, R. Uylenburg (2006), p. 126
163   Book review: 
N. Lavranos in: Common Market Law Review (2006), p. 1478-1480 , Internationale Streitbeilegung im Kontext gemischter Verträge der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten
164   Annotation: 2006, , (GvEA van de EG, 12 juli 2006, T-253/02 (Pirrung (President), Forwood, Papasavvas))
N. Lavranos in: EHRC : European Human Rights Cases, Vol. 11, GvEA van de EG, 12 juli 2006, T-253/02 (Pirrung (President), Forwood, Papasavvas) (2006)
165   Annotation: 2006, , (MOX Plant Dispute. Court of Justice of the European Communities, Grand Chamber decision of 30 May 2006, Case C-459/03, Commission v. Ireland)
N. Lavranos in: European Constitutional Law Review, Vol. 2, MOX Plant Dispute. Court of Justice of the European Communities, Grand Chamber decision of 30 May 2006, Case C-459/03, Commission v. Ireland (2006), p. 456-469
166   Annotation: 2006, 450 36/98, (Das So-Lang-Prinzip im Verhältnis von EGMR und EUGH - Anmerking zu dem Urteil der EGMR v. 30.06.2005)
N. Lavranos in: EuR, Vol. 1, Das So-Lang-Prinzip im Verhältnis von EGMR und EUGH - Anmerking zu dem Urteil der EGMR v. 30.06.2005 (2006), p. 79-92
167   Annotation: CMLR 2006, , (Opinion 1/03, Lugano Convention, (Full Court))
N. Lavranos in: Common Market Law Review, Vol. 43, Opinion 1/03, Lugano Convention, (Full Court) (2006), p. 1087-1100
168   Article: Judicial Review of UN Sanctions by the Court of First Instance
N. Lavranos in: European Foreign Affairs Review, Vol. 11 (2006), p. 471-490
169   Chapter: Nationale constitutionele implicaties van de Bosphorus en Yusuf/Kadi zaken; schaf artikel 120 Grondwet af
N. Lavranos in: Publikaties van de Staatsrechtkring. Rechtsvorming en Governance (2006), p. 103-110
170   Article: Protecting its exclusive jurisdiction: the Mox Plant-judgment of the ECJ
N. Lavranos in: The law and practice of international courts and tribunals (2006), p. 479-493