The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

161 to 170 of 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

161   Chapter: Processing Claims for "Other Personal Injury" Under the German Forced Labour Compensation Programme Redressing Injustices Through Mass Claims Processes. Innovative Responses to Unique Challenges, Permanent Court of Arbitration
E. Kristjansdottir, B. Simerova in: Redressing Injustices Through Mass Claims Processes. Innovative Responses to Unique Challenge (2006), p. 109-137
162   Chapter: From Initiating Proceedings to Ensuring Implementation: The Links with the Community Legal Order
P.J. Kuijper in: The WTO at Ten, The Contribution of the Dispute Settlement System (2006), p. 266-281
163   Chapter: Les mesures commerciales à l'encontre d'états tiers: Tendances de la pratique
P.J. Kuijper in: Les sanctions contre les Etats en droit communautaire (2006), p. 82-98
164   Chapter: The Status of the European Union at the United Nations: institutional ambiguities and political realities
P.J. Kuijper, F. Hoffmeister in: The United Nations and the European Union: an ever stronger partnership (2006)
165  download 191617 Chapter: Vernietigbaarheid in het ontslagrecht: effectieve rechtsbescherming of fictie vol frictie?
S.W. Kuip, E. Verhulp in: De Le(e)nigheid van het sociaal recht: een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den Heuvel als hoogleraar Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2006), p. 219-273
166   Article: Kroniek van het Internationaal Strafrecht 2005, deel 1
D.C. Kurpershoek, G.K. Sluiter, J.P.W. Temminck Tuinstra, A. van Verseveld in: NJCM-Bulletin (2006), p. 1042-1055
167   Article: Kroniek van het Internationaal Strafrecht 2005, deel 2
D.C. Kurpershoek, G.K. Sluiter, J.P.W. Temminck Tuinstra, A. van Verseveld in: NJCM-Bulletin (2006), p. 1188-1199
168  download 229164 Report: Modernisering van VROM pseudowetgeving
V.M.Y. van 't Lam, R. Uylenburg (2006), p. 126
169   Book review: 
N. Lavranos in: Common Market Law Review (2006), p. 1478-1480 , Internationale Streitbeilegung im Kontext gemischter Verträge der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten
170   Annotation: 2006, , (GvEA van de EG, 12 juli 2006, T-253/02 (Pirrung (President), Forwood, Papasavvas))
N. Lavranos in: EHRC : European Human Rights Cases, Vol. 11, GvEA van de EG, 12 juli 2006, T-253/02 (Pirrung (President), Forwood, Papasavvas) (2006)