The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

151 to 160 of 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

151   Chapter: Gelijkheid in vereniging
H.J. de Kluiver in: Gelijke behandeling: Oordelen en Commentaar 2005 (2006), p. 167-180
152   Chapter: Noodzaakfinanciering en de rol van de rechter
H.J. de Kluiver in: De financiering van de onderneming (2006), p. 31-49
153   Chapter: Reverse-takeover: over het belang van de rechterlijke toetsing, onafhankelijke advisering, fairness opinions en alternatieve beurzen
H.J. de Kluiver in: 10 jaar JOR Alsnog geannoteerd (2006), p. 35-41
154   Article: Towards a simpler and More Flexible Law of Private Companies
H.J. de Kluiver in: European Company and Financial Law Review (2006), p. 45-68
155   Article: Vermogensbescherming bij de B.V.: modernisering in internationaal perspectief
H.J. de Kluiver in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2006), p. 571-579
156   Report: Gif, geweld & geld: een exploratief onderzoek naar productafpersing in Nederland
J. Knotter, M. Wouters, D.J. Korf (2006), p. 49
157   Book editorial: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Wet bodembescherming, voorzien van commentaar. - 2e dr.
N.S.J. Koeman, R. Uylenburg (2006), p. XXI, 951
158   Chapter: Parlement et administration aux Pays-Bas
W. Konijnenbelt in: Parlement et administration en Europe: table ronde du Centre de recherches administratives des 27 et 28 octobre 2006 (2006), p. 285-307
159   Article: Organizational Citizens or Reciprocal Relationships? An Empirical Comparison
F. Koster, K. Sanders in: Personnel Review, Vol. 35 (2006), p. 519-537
160   Report: Social capital, achievement, and the welfare state in 22 countries. A multilevel study
F. Koster, J. Bruggeman (2006), p. 11