The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

131 to 140 of 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

131  download 138395 Article: Respecting differences by idealised language
L. Huppes-Cluysenaer in: Rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. - (2006), p. 369-373
132   Annotation: BNB , 41 394, (HR (02-06-2006))
R.L.H. IJzerman in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 338, HR (02-06-2006) (2006)
133   Annotation: BNB 2006, 41 392, (HR (02-06-2006))
R.L.H. IJzerman in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 337, HR (02-06-2006) (2006)
134   Chapter: Civiele en fiscale aspecten van vergoeding van letselschade bij zwart loon
R.L.H. IJzerman in: Variatie in cassatie, opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen (2006), p. 245-251
135   Chapter: Over fraus legis, herkwalificatie en het motiefvereiste
R.L.H. IJzerman in: Van Brunschot-bundel: De grote lijn (2006), p. 75-80
136   Annotation: AA, A.A. , , (O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht.., Woningstichting Sint Servatius tegen Minister van Volksh)
J.H. Jans, H.J. van Harten in: Ars Aequi, O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht.., Woningstichting Sint Servatius tegen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, LJN: AX3105 (2006)
137   Report: Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap
R. van het Kaar, E. Smit, W. Buitelaar, R. Colard, M. van der Meer, J. Popma, F. Tros (2006), p. 249
138  download 199872 Inaugural lecture: Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring?
J. Kabel (2006), p. 32
139  download 200206 Inaugural lecture: '...Papier, hier!...'?
W. Kalkman (2006), p. 32
140   Chapter: Complementarity as a catalyst for "compliance"
J.K. Kleffner in: Complementary Views on Complementarity. Proceedings of the International Roundtable on the Complementary Nature of the International Criminal Court Amsterdam, 25/26 June 2004 (2006), p. 79-104