The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

131 to 140 of 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

131  download 159405 Annotation: Mf 2006, 26, (Verzoek vernietiging Wet tot bescherming journalistieke bronnen)
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 18/7-8, Verzoek vernietiging Wet tot bescherming journalistieke bronnen (2006), p. 235-244
132  download 159402 Article: Verdacht, verdraaid, Verdonk
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 18 (2006), p. 61-
133   Article: Commonsense Causal Explanation in a Legal Domain
R Hoekstra, J.A.P.J. Breuker in: Artificial Intelligence and Law (2006)
134   Dissertation: Minimumharmonisatie in het Europees recht : vormen, begrip en gevolgen
Y. Hofhuis (2006), p. 191
135  download 138395 Article: Respecting differences by idealised language
L. Huppes-Cluysenaer in: Rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. - (2006), p. 369-373
136   Annotation: BNB , 41 394, (HR (02-06-2006))
R.L.H. IJzerman in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 338, HR (02-06-2006) (2006)
137   Annotation: BNB 2006, 41 392, (HR (02-06-2006))
R.L.H. IJzerman in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 337, HR (02-06-2006) (2006)
138   Chapter: Civiele en fiscale aspecten van vergoeding van letselschade bij zwart loon
R.L.H. IJzerman in: Variatie in cassatie, opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen (2006), p. 245-251
139   Chapter: Over fraus legis, herkwalificatie en het motiefvereiste
R.L.H. IJzerman in: Van Brunschot-bundel: De grote lijn (2006), p. 75-80
140   Annotation: AA, A.A. , , (O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht.., Woningstichting Sint Servatius tegen Minister van Volksh)
J.H. Jans, H.J. van Harten in: Ars Aequi, O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht.., Woningstichting Sint Servatius tegen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, LJN: AX3105 (2006)