The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

101 to 110 of 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

101   Report: De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief: de rol van percepties bij de selectie van laagopgeleide sollicitatnten
M. de Graaf-Zijl, P.H.G. Berkhout, J.P. Hop, D. de Graaf (2006), p. 90
102   Report: De weg naar werk - Onderzoek naar de doorstroom tussen WW, bijstand en werk vóór en na de SUWI operatie
M. de Graaf-Zijl, I. Groot, J.P. Hop (2006), p. xvi, 91
103  download 499417 Report: Van bijstand naar werk in Amsterdam: effectiviteit van reïntegratietrajecten voor de bijstandsgerechtigden in de periode 2001-2004
M. de Graaf-Zijl, A. Heyma, T. de Hoop (2006), p. vii, 48
104   Annotation: JBP 2006, 65, (Belangvereiste)
E. Gras in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 4, Belangvereiste (2006), p. 496-498
105   Article: Principiële zaak (hoor en wederhoor) of storm in een theekop
E. Gras in: Praktisch Procederen, Vol. 3 (2006), p. 92-93
106   Dissertation: Wetsinterpretatie en rechtsvorming : een rechtstheoretisch onderzoek naaar wetsinterpretatie en rechtsvorming door de rechter in het bestuursrecht en het privaatrecht
F.T. Groenewegen (2006), p. 234
107   Chapter: Collective management in the European Union
L. Guibault, S. van Gompel in: Collective management of copyright and related rights (2006), p. 117-152
108   Article: Paradigm shift in European intellectual property law? From Microsoft to Linux
L. Guibault in: Lex electronica: revue du Centre de Recherche en Droit public, Vol. 10 (2006), p. 33
109   Book: Unravelling the myth around open source licences: an analysis from a Dutch and European law perspective
L. Guibault, O. van Daalen (2006), x, 213 p.
110   Chapter: Wrapping information in contract: how does it affect the public domain?
L. Guibault in: The future of the public domain: identifying the commons in information law (2006), p. 87-104