The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2004

21 to 30 of 769
1   11   21   31   41 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

21  download 526960 Article: Rotterdam moet hoogopgeleiden lokken
P. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 3-
22  download 521001 Article: Vier mythes over de arbeidsmarkt
P. de Beer in: Unie, Vol. 33 (2004), p. 11-
23  download 520855 Chapter: Werken
P. de Beer in: Werkwoordelijk: 5 opvattingen over investeren, geven, werken, ambiĆ«ren en beschouwen: inclusief jaarcijfers 2003 (2004), p. 4-7
24  download 510184 Article: Zeven levens van het poldermodel: na het voorjaarsoverleg
P. de Beer in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 15 (2004), p. 8-10
25  download 527067 Article: Flexibilisering maakt banengroei fragiel
P.T. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 434-436
26  download 526958 Article: Flexibilisering vergroot conjunctuurgevoeligheid
P.T. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 543-
27   Article: Fiscale aspecten van de Societas Europaea (II)
J.W Bellingwout, J.L. van de Streek in: Maandblad Belastingbeschouwingen (2004), p. 61-79
28  download 39447 Book: De pensioenvoorziening als bindmiddel. Sociale cohesie en de organisatie van pensioen in Nederland
R.M. Beltzer, R.L. Biezeveld (2004), VIII, 215 p.
29  download 39444 Chapter: De positie van de werknemer bij overgang van onderneming
R.M. Beltzer in: De werknemer in het ondernemingsrecht: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2003 (2004), p. 165
30  download 39727 Chapter: De positie van werknemers bij herstructureringen
R.M. Beltzer, W.A. Zondag in: Herstructurering van ondernemingen (2004)