The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2003

71 to 80 of 764
1 ... 51   61   71   81   91 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

71   Article: Evaluatie Wet op de ondernemingsraden (WOR)
A.F. Bungener in: Ondernemingsrecht, Vol. 09 (2003), p. 341-343
72   Article: publicatie bespreking: over lenen en families. Een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305). Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten Nieuwe reeks 2
C.M. Cappon in: Zeitschrift der Savigny-Stiftumg fur Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, Vol. 120 (2003), p. 609-612
73   Chapter: Concurrentiebeding; bewerking en commentaar art. 7:653
D. Christe in: Losbladige Arbeidsovereenkomst (2003)
74   Chapter: reintegratieverplichting werkgever; bewerking en commentaar art. 7:658a
D. Christe in: Losbladige Arbeidsovereenkomst (2003)
75   Chapter: Reintegratieverplichting werknemer; bewerking en commentaar art. 7:660a
D. Christe in: Losbladige Arbeidsovereenkomst (2003)
76   Chapter: Wet Overgang Onderneming; bewerking en commentaar art . 7:662, art. 7:774, art. 7:665a, art/ 7:666
D. Christe in: Losbladige Arbeidsovereenkomst (2003)
77   Chapter: Wet Overgang Onderneming; bewerking en commentaar art. 7:663, art. 7:665
D. Christe in: Losbladige Arbeidsovereenkomst (2003)
78   Article: Afschrijven op beleggingsvastgoed in de wintersfeer
R.P.C. Cornelisse in: triBuut, Vol. 03/4 (2003), p. 10-12
79   Annotation: BNB 2003, 2003/206*, ()
R.P.C. Cornelisse in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak (2003), p. 2269-2270
80   Annotation: BNB 2003, 2003/222*, ()
R.P.C. Cornelisse in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak (2003), p. 2400-2401