The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2003

511 to 520 of 764
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 491   501   511   521   531 ... 611 ... 681 ... 761

511   Annotation: Mf 2003, , (O2/OPTA)
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 9, O2/OPTA (2003), p. 309-312
512   Article: Review vanhet toezicht
A.T. Ottow in: Computerrecht, Vol. 1 (2003), p. 12-18
513   Chapter: Toezicht
A.T. Ottow in: E-communicatie. Visie op een nieuw kader of vissen achter het net? (2003), p. 25-38
514   Chapter: Genoegdoening in het civiele aansprakelijkheidsrecht
C.E. du Perron in: Het opstandige slachtoffer (2003), p. 56
515   Chapter: Liability for damage caused by others under Dutch Law
C.E. du Perron, M. Haentjens in: Unification of Tort Law, Liability for damage caused by others (2003), p. 171-183
516   Chapter: Zorgplicht en eigen schuld in het effectenrecht
C.E. du Perron in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 185-198
517   Article: Het kabinet Balkenende II en bestuurlijke vernieuwing
J.A. Peters in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 5 (2003), p. 184-196
518  download 176984 Article: Het Wassenaarse fotografieverbod
J.A. Peters in: Mediaforum, Vol. 9 (2003), p. 273-
519  download 11389 Inaugural lecture: Wie beschermt onze grondwet?
J.A. Peters (2003), p. 40
520   Article: Milieuaspecten in het nieuwe stelsel voor Schiphol
A.M.C. Polman in: Milieu en recht, Vol. 7/8 (2003), p. 198-205