The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2003

431 to 440 of 764
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 411   421   431   441   451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

431   Article: Ireland: Data Protection and Data Retention
T. McGonagle in: Computer Law Review International (CRI), Vol. 4 (2003), p. 125-126
432   Report: Minority-Language Related Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE
T. McGonagle, B. Davis Noll, M. Price (2003)
433   Chapter: Practical and Regulatory Issues Facing the Media Online
T. McGonagle in: Spreading the World on the Internet: 16 Answers to 4 Questions (2003), p. 81-94
434   Article: Protection of Human Dignity, Distribution of Racist Content (Hate Speech)
T. McGonagle in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2003), p. 43-46
435   Article: Treoirlinte ar theangacha
T. McGonagle in: Foinse (2003), p. 23-
436   Book: Weg van het overleg? Twintig jaar na Wassenaar: naar nieuwe verhoudingen in het Nederlandse model
M. van der Meer, J. Visser, T. Wilthagen, P.F. van der Heijden (2003), 175 p.
437   Dissertation: Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
J.P. Meihuizen (2003)
438   Article: Klokkenluiden bij de overheid in Nederland en Zweden
J.M. de Meij in: Nederlands Juristenblad, Vol. 9 (2003), p. 418-425
439   Article: Rotterdamse ombudsman noemt weigering schenking Koerdische boeken door gemeentebibliotheek censuur
J.M. de Meij in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 3 (2003), p. 173-177
440   Article: Rechtsbescherming tegen incorrecte implementatie van de nitraatrichtlijn in Nederland
L. van Middelkoop in: Tijdschrift voor omgevingsrecht, Vol. 6 (2003)