The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2003

431 to 440 of 759
1 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 411   421   431   441   451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 751

431   Article: Treoirlinte ar theangacha
T. McGonagle in: Foinse (2003), p. 23-
432   Book: Weg van het overleg? Twintig jaar na Wassenaar: naar nieuwe verhoudingen in het Nederlandse model
M. van der Meer, J. Visser, T. Wilthagen, P.F. van der Heijden (2003), 175 p.
433   Dissertation: Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
J.P. Meihuizen (2003)
434   Article: Klokkenluiden bij de overheid in Nederland en Zweden
J.M. de Meij in: Nederlands Juristenblad, Vol. 9 (2003), p. 418-425
435   Article: Rotterdamse ombudsman noemt weigering schenking Koerdische boeken door gemeentebibliotheek censuur
J.M. de Meij in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 3 (2003), p. 173-177
436   Article: Rechtsbescherming tegen incorrecte implementatie van de nitraatrichtlijn in Nederland
L. van Middelkoop in: Tijdschrift voor omgevingsrecht, Vol. 6 (2003)
437   Book editorial: Staatsverbrechen vor Gericht, Festschrift fur Christiaan Frederik Ruter zum 65. Geburtstag
D.W. de Mildt (2003), p. 264
438   Report: Public Sector Industrial Relations in the Netherlands: framework, principles, players and representativity
C. Moll, M. van der Meer, J. Visser (2003), p. 28
439   Chapter: Commentaar op artikel 25 Auteurswet (actualisering), artikel 2 WNR (nieuw) en artikel 5 WNR (actualisering)
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar (2003), p. 24
440   Article: De Commissie Auteursrecht adviseert
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3 (2003), p. 82-89