The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2003

11 to 20 of 764
1   11   21   31 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

11   Article: Schuldige domeinnamen
L.F. Asscher in: Computerrecht, Vol. 3 (2003), p. 186-186
12   Book editorial: Verkeersgegevens: een juridische en technische inventarisatie
L.F. Asscher, A.H. Ekker, R. Hes, B.J. Koops (2003), p. 107
13  download 115533 Report: Top incomes in the Netherlands and the United Kingdom over the twentieth century
A.B. Atkinson, W. Salverda (2003), p. 70
14  download 521462 Report: Top incomes in the Netherlands and the United Kingdom over the Twentieth Century
A.B. Atkinson, W. Salverda (2003), p. 70
15  download 190323 Article: Zelf doen? Inventarisatie van de zelfreguleringsinstrumenten
B.E. Baarsma, F. Felso, S. van Geffen, J. Mulder, A. Oostdijk in: SEO-Rapport, Vol. 664 (2003)
16   Article: De schemerzone van art. 658, werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen
A. Baris in: Rechtshulp, Vol. 6/7 (2003), p. 19-31
17   Article: De noodzaak van een groeiende verzorgingsstaat
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 60 (2003), p. 49-52
18  download 521781 Article: Gerechtvaardigde sociale zekerheid
P. de Beer in: Filosofie & Praktijk, Vol. 24 (2003), p. 16-30
19  download 521782 Article: IBO en de kunst van het vliegen vangen
P. de Beer in: Maandblad Re├»ntegratie, Vol. 3 (2003), p. 9-13
20  download 520853 Article: Sociale partners moeten eigen verantwoordelijkheid claimen
P. de Beer in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 14 (2003), p. 42-44