The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2002

721 to 730 of 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 701   711   721   731

721   Book editorial: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke (2002), p. 179
722   Chapter: De arbeidsverhoudingen aan het begin van de 21ste eeuw. Op weg naar een institutioneel mozaiek
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke in: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren (2002), p. 1-18
723   Chapter: Epiloog: een nieuw mozaiek van arbeidsverhoudingen?
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke in: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren (2002), p. 151-162
724   Chapter: Introduction. Regulating Health and Safety Management in the European Union
A.C.J.M. Wilthagen, D. Walters, P. Langaa Jensen in: Regulating Health and Safety management in the European Union (2002), p. 15-38
725   Report: Labour Market Transitions and Employment Regimes: Evidence on the Flexibility-Security-Nexus in Transitional Labour Markets
A.C.J.M. Wilthagen, R. Muffels, N. van den Heuvel (2002)
726   Chapter: Legal Regulation of Transitional Labour Markets
A.C.J.M. Wilthagen, R. Rogowski in: The Dynamics of Full Employment: Social Integration through Transitional Labour Markets (2002), p. 233-273
727   Chapter: Managing Social Risks with Transitional Labour Markets
A.C.J.M. Wilthagen in: Labour Markets, Gender and Institutional Change. Essays in Honour of Guenther Schmid (2002), p. 264-289
728   Chapter: The Netherlands: Implementation within Wider Regulatory Reform
A.C.J.M. Wilthagen, J. Popma, M.H. Schaapman in: Regulating Health and Safety Management in the European Union (2002), p. 177-209
729   Chapter: Towards a Transitional Copncept of Social Security
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke in: Social Security in Transition (2002), p. 157-170
730   Chapter: Werkdadig - het werkdadig verband tussen arbeidsparticipatie, sociale integratie en sociale cohesie
A.C.J.M. Wilthagen, T. Korver in: De bindende werking van concepten. Reflecties over participatie, binding en betrokkenheid in opvoeding & onderwijs, arbeid en zorg (2002), p. 97-135