The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2002

361 to 370 of 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 341   351   361   371   381 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 741

361   Chapter: The Origin BV collective agreement
A.A.G. van Liempt in: The Trade-off between competitiveness and employment in collective bargaining: The national consultation process and four cases of company bargaining in the Netherlands (2002), p. 52-56
362   Chapter: Transitional labour markets in action: new developments in the Dutch vocational education and training market
H. van Lieshout, T. Wilthagen in: Reacting in time to qualification needs: towards a cooperative implementation? (2002), p. 241-273
363   Article: Duaal stelsel is Tantalus-kwelling
H.A.M. van Lieshout in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 4387 (2002), p. 10-12
364   Article: Ambtshalve toetsing van forumkeuzebedingen in algemene voorwaarden: het nieuwe procesrecht getoetst aan recente rechtspraak van het Hof van Justitie
M.B.M. Loos, H.W. Wiersma in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 2002 (2002), p. 329-332
365   Article: Consumentenbescherming bij de koop van onroerende zaken en aanneming van werk: een nog altijd onevenwichtig en onvoldoende doordacht wetsvoorstel
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 2002 (2002), p. 356-367
366   Article: Europees contractenrecht
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 2002 (2002), p. 18-20
367   Article: In memorian Roelf Stutterheim
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor Consumentenrecht, Vol. 2002 (2002), p. 85-86
368   Chapter: Liability for defective products and services: the Netherlands
M.B.M. Loos, I. Giesen in: Netherlands reports to the sixteenth International Congress of Comparative Law, Brisbane 2002 (2002), p. 75-113
369   Article: Naar een gemeenschapsautonome interpretatie van het begrip 'schade': schadevergoeding voor immateriele schade bij pakketreizen
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 2002 (2002), p. 157-161
370   Chapter: Right to performance
M.B.M. Loos in: The Principles of European Contract Law and Dutch Law, A Commentary (2002), p. 347-358