The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2001

391 to 400 of 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 371   381   391   401   411 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

391   Book: Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2001/2002: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister
W. Konijnenbelt, M. van Heijningen (2001), 252 p.
392   Article: Voorwoord
W. Konijnenbelt in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 2 (2001), p. 45-46
393   Article: Aanbeveling Nationale Ombudsman aan LISV
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 11 (2001), p. 17-21
394   Article: Eerste verjaardag Wet aanpassing arbeidsduur
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 8/9 (2001), p. 16-20
395   Book: Coffeeshops, Jeugd en Toerisme
D.J. Korf, A. Benschop, A.L.W.M. Nabben, M. van der Woude (2001), 159 p.
396   Article: Diversiteit in Criminaliteit. Allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek
D.J. Korf, G.W. Bookelman, T. haan in: Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 3 (2001), p. 230-259
397   Article: Ketamine: Eine neue Tanzdroge
D.J. Korf, T Nabben in: Akzeptanz, Vol. 2 (2001), p. 19-25
398   Article: Ontslagrecht en hoorplicht: preventieve toetsing ongehoord ontslag aangezegd?
S.W. Kuip, E. Verhulp in: SMA, Vol. 9 (2001), p. 415-433
399   Article: International responsibility and liability for damage caused by environmental interferences, international civil liability aspects
J.G. Lammers in: Environmental Policy and Law, Vol. 31 (2001), p. 94-105
400   Article: International responsibility and liability for damage caused by environmental interferences, public international law and European Community law aspects
J.G. Lammers in: Environmental Policy and Law, Vol. 31 (2001), p. 42-50