The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2001

391 to 400 of 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 371   381   391   401   411 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

391   Book editorial: Rechter en wetgever
W. Konijnenbelt (2001), p. 159
392   Chapter: Rechter en wetgever; ter inleiding
W. Konijnenbelt in: W. Konijnenbelt (red.), Rechter en wetgever (2001), p. 11-14
393   Article: Royale meningsvrijheid
W. Konijnenbelt in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 1/4 (2001), p. 100-100
394   Book: Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2001/2002: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister
W. Konijnenbelt, M. van Heijningen (2001), 252 p.
395   Article: Voorwoord
W. Konijnenbelt in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 2 (2001), p. 45-46
396   Article: Aanbeveling Nationale Ombudsman aan LISV
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 11 (2001), p. 17-21
397   Article: Eerste verjaardag Wet aanpassing arbeidsduur
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 8/9 (2001), p. 16-20
398   Book: Coffeeshops, Jeugd en Toerisme
D.J. Korf, A. Benschop, A.L.W.M. Nabben, M. van der Woude (2001), 159 p.
399   Article: Diversiteit in Criminaliteit. Allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek
D.J. Korf, G.W. Bookelman, T. haan in: Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 3 (2001), p. 230-259
400   Article: Ketamine: Eine neue Tanzdroge
D.J. Korf, T Nabben in: Akzeptanz, Vol. 2 (2001), p. 19-25