The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1998

721 to 730 of 1211
1 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 701   711   721   731   741 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

721   Annotation: Aantekening bij uitspraak nr. 149
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 5
722   Annotation: Aantekening bij uitspraak nr. 153
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3
723   Annotation: Aantekening bij uitspraak nr. 161
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3
724   Book: Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
E.J.H. Schrage (1998), 82 p.
725   Book: Van delict tot onrechtmatige daad
E.J.H. Schrage (1998), 94 p.
726   Article: Dopo Calasso. Die Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter noch funf jungst erschienen italienischen Handbuchern
E.J.H. Schrage in: Ius Commune : Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Vol. XXV (1998), p. 293-322
727   Article: Why is English law so different?
E.J.H. Schrage in: Ars Aequi, Vol. 47 (1998), p. 366-375
728   Article: Overeenkomst of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van de notaris tegenover "lieden met testamentaire bevoordelingsverwachtingen"
E.J.H. Schrage in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 633-6334 (1998), p. 11
729   Chapter: Nedergedaald ter helle. Onderwijs in het procesrecht in de 16e eeuw.
E.J.H. Schrage in: Een rijk gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr P.L. Neve (1998), p. 365-380
730   Chapter: Zusammenspiel und Wechselbeziehung
E.J.H. Schrage in: A bonis bona discere. Festgabe fur Janos Zlinsky zum 70. Geburtstag (1998), p. 357-380