The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1998

361 to 370 of 1212
1 ... 121 ... 241 ... 341   351   361   371   381 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

361   Chapter: Aanbestedingsrecht: 'Lawyers paradise'en 'best practices'
W.G.P.E. Wedekind in: Concurrerende praktijken (1998), p. 105-113
362   Chapter: Collectivering in het privaatrecht
H. de Groot in: Wie draagt de schade? (1998), p. 53-64
363   Article: Het rechtskarakter van de artikelen 2:138/248 BW
H. de Groot in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6272 (1998), p. 179-179
364   Article: De opvatting van Kortmann en Faber inzake artt. 2:138/240 BW strookt geenszins met de bedoeling van de wetgever!
H. de Groot in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6305 (1998), p. 287-289
365   Chapter: diverse lemma's betreffende handelsrecht en ondernemingsrecht
H. de Groot in: Winkler Prins Encyclopedie (1998)
366   Article: Enkele opmerkingen over het leerstuk hinder
M.L. Hendrikse in: Just-info, Vol. 5/6 (1998), p. 148-158
367   Annotation: Noot bij kantongerecht Amsterdam 2-12-1997
M.L. Hendrikse in: De Praktijkgids (1998), p. 167-168
368   Annotation: Noot bij gerechtshof Amsterdam 29-1-1998
M.L. Hendrikse in: De Praktijkgids, Vol. 4974 (1998), p. 641-462
369   Annotation: Noot bij rechtbank Groningen 24-5-1996 en Hof Leeuwarden 13-5-1998
M.L. Hendrikse in: De Praktijkgids, Vol. 5012 (1998), p. 629-631
370   Article: Praktijkmiddag Actualiteiten Verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Rechtshulp, Vol. 4 (1998), p. 43-46