The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1998

241 to 250 of 1211
1 ... 121 ... 221   231   241   251   261 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

241   Annotation: Door nalatigheid van een notaris kon belanghebbende de door hem gedreven onderneming niet meer, per een bepaalde datum, geruisloos inbrengen op de voet van art. 18 Wet IB doch slechts geruisvol.
R.P.C. Cornelisse in: Fiscaal Weekblad FED (1998), p. 1382-1385
242   Annotation: Belanghebbende waardeert haar voorraad goud met behulp van het ijzeren voorraadstelsel.
R.P.C. Cornelisse in: Fiscaal Weekblad FED (1998), p. 3310-3316
243   Chapter: Hfdst. 2.1. De ondernemer in de inkomstenbelasting en Hfdst. 2.2. Winst uit aanmerkelijk belang.
R.P.C. Cornelisse in: Hoofdzaken Belastingrecht (1998), p. 56-146
244   Annotation: Aantekening
C.J.M. Martens in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. februari (1998)
245   Article: Netto methode voor de waardering van een stamrecht.
C.J.M. Martens in: Notarisklerk : maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, Vol. februari (1998), p. 30-31
246   Article: Belastingfaciliteiten (successie- en schenkingsrecht) bij de verkrijging van ondernemingsvermogen.
C.J.M. Martens in: Notarisklerk : maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, Vol. september (1998), p. 179-181
247   Article: Ruling of the Dutch Surpreme Court in the Wielockx case
D.M. Weber in: EC tax review, Vol. 3 (1998), p. 222-
248   Article: Position of the Dutch State Secretary concerning the Code of Conduct and the Dutch financing Companies
D.M. Weber in: EC tax review, Vol. 1 (1998), p. 65-
249   Annotation: Annotatie bij HR 11 februari 1998 (Verkooyen)
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. HR 1998 (1998), p. 1652-1658
250   Annotation: Annotatie bij HvJ EG 15 mei 1997
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. HvJ EG, 98 (1998), p. 1652-1658