The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1997

71 to 75 of 75
1   11   21   31   41   51   61   71

71   Book: Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren
E. Verhulp (1997), 408 p.
72  download 190569 Dissertation: Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren
E. Verhulp (1997), p. 408
73   Book: 'A Dutch miracle': job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands
J. Visser, A. Hemerijck (1997), 206 p.
74   Article: The World Trade Organisation.
J.F. Weiss, R.G. Tarasovsky in: Yearbook of International Environmental Law, Vol. 8 (1997), p. 582-603
75   Article: Moving Beyond Command-and-Control: Reflexivity in the Regulation of Occupational Safety and Health and the Environment
A.C.J.M. Wilthagen, M.V.C. Aalders in: Law & Policy (1997), p. 417-445